Las Rosas
Indirizzo : via Enrico Giachino 71, Torino
Telefono : 011290485

 

Ristoranti e locali a Torino
Torino su zerodelta.net