Ohashi
Indirizzo : corso Regina Margherita 167/c, Torino
Telefono : 0114732188
row
Note :
Japanese restaurant and sushi bar, anche con servizio take away.

 

Ristoranti e locali a Torino
Torino su zerodelta.net