Eurosub
Indirizzo : via Vandalino 82/30, Torino
Telefono : 0114033306
row
Note :
Corsi sub, foto sub, nitrox.

 

Ristoranti e locali a Torino
Torino su zerodelta.net