Air Palace
Indirizzo : via Torino 100, Leinì
Telefono : 0119977777
Fax : 0119973398

 

Ristoranti e locali a Torino
Torino su zerodelta.net