Abat Jour
Indirizzo : via Bernardino Galliari 19, Torino
Telefono : 0116699665
Fax : 0116509707

 

Ristoranti e locali a Torino
Torino su zerodelta.net